Công ty TNHH Lá Cờ Việt (VIETFLAG)

là một trong những nhà sản xuất lá cờ hàng đầu tại Việt Nam. VIETFLAG cung cấp hầu hết các loại cờ vải cho quốc gia, thể thao, chính trị, tôn giáo, quốc tế… Điểm mạnh của VIETFLAG nằm ở cơ sở vật chất có thể đáp ứng mọi nhu cầu lớn nhỏ với chi phí cạnh tranh nhất mà chất lượng luôn đảm bảo.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Xây dựng nhà xưởng gia công các loại cờ

01/01/2012

Càng ngày càng có nhiều đơn đặt hàng gia công được gửi về, chúng tôi tự hỏi tại sao chúng ta không tự đứng ra kinh doanh riêng.

Read more

Thành lập công ty TNHH Lá Cờ Việt

20/06/2015

Nhờ nền tảng sẵn có, chúng tôi đã mạnh dạn thành lập công ty riêng vừa gia công vừa kinh doanh sản phẩm lá cờ.

Read more

Bắt đầu sản xuất gia công các mặt hàng may mặc

17/07/2018

Sau hơn 10 năm với ngành may mặc. Vô tình nhận được đơn hàng may cờ Tổ quốc cho cơ quan nhà nước, chúng tôi đã thấy được cơ hội kinh doanh trong thị trường ngách tiềm năng này.

Read more