Cờ Quảng Cáo – Advertising Flag

Cờ quảng cáo là bộ cờ treo dọc, chiều ngang bằng 1/2 chiều cao, cờ được in logo, nội dung, hình ảnh, thông điệp mà công ty muốn truyền tải đến khách hàng. Cờ quảng cáo được sử dụng chủ yếu cho chiến lược Marketing, quảng bá thương hiệu, sự kiện.

Dịch vụ Lá Cờ Việt

- Giao hàng nhanh chóng
- Xử lý nhanh đơn hàng trong 24h
- Sản phẩm đạt chất lượng cao