Cờ Giọt Lệ – Tear Drop Flag

Mỗi loại cờ được sử dụng với từng mục đích và ý nghĩa khác nhau, và một trong những loại cờ được lựa chọn sử dụng nhiều nhất là Cờ giọt lệ.

Dịch vụ Lá Cờ Việt

- Giao hàng nhanh chóng
- Xử lý nhanh đơn hàng trong 24h
- Sản phẩm đạt chất lượng cao