Cờ Dây Phật Giáo - Buddhist String Flag - Công ty TNHH Lá Cờ Việt

Cờ Dây Phật Giáo – Buddhist String Flag

Cờ dây phật giáo thường được dùng để trang trí trong những sự kiện , lễ hội tín ngưỡng của những nơi như đền chùa hay những địa phương tổ chức lễ hội theo phong tục tập quán địa phương. Cờ dây Phật giáo gồm Sáu dải màu nằm dọc trên cờ Phật giáo đại diện cho sáu màu sắc của vầng hào quang được tin là đã tỏa ra từ Phật Thích-ca khi ông đạt được Giác ngộ.

Dịch vụ Lá Cờ Việt

- Giao hàng nhanh chóng
- Xử lý nhanh đơn hàng trong 24h
- Sản phẩm đạt chất lượng cao