Bắt đầu sản xuất gia công các mặt hàng may mặc - Công ty TNHH Lá Cờ Việt

Bắt đầu sản xuất gia công các mặt hàng may mặc

Sau hơn 10 năm với ngành may mặc. Vô tình nhận được đơn hàng may cờ Tổ quốc cho cơ quan nhà nước, chúng tôi đã thấy được cơ hội kinh doanh trong thị trường ngách tiềm năng này.